menu
menu
menu
menu
menu

Vítejte na webových stránkách volného sdružení nadšenců - Druhoválečné airsoftové aliance!

Jsme volným sdružením lidí, kteří se snaží skloubit airsoft s tzv. "living history". V rámci možností se snažíme přiblížit dobovému způsobu vedení boje, reáliím i frontovému životu z období druhé světové války. Snažíme se nesklouznout k bezduchého airsoftu v dobových uniformách, což je styl který sice neodsuzujeme, ale sami se snažíme jít jinou cestou.

Alinace sdružuje osoby jezdící na akce v uniformách americké, britské a německé armády. Členové nemusí být organizováni v jednotkách, ovšem je to vítáno. V Alianci fungují tzv. "patroni", kteří se starají o správu záležitostí každé jednotlivé armády. V čele Aliance stojí samospráva - Rada aliance, která je tvořena z patronů jednotlivých armád a zástupců delegovaných z zaregistrovaných jednotek. Rada dohlíží na uměřenost v obvyklých bolavých místech reenactingu, jako je ústroj, zbraně, hodnosti i vyznamenání a v neposlední řadě také taktická a bojová příprava.

První myšlenka na vznik aliance se datuje k roku 2006, a odráží populární tendenci airsoftových týmů a KVH sdružovat se do větších uskupení na základě zřejmých styčných bodů, v našem případě se tímto styčným bodem stalo historické období let 1943 – 1945. WWIIASA je koncipována jako zastřešující spolek pro prověřené airsoftové týmy i KVH, které jsou svým pojetím airsoftu a "living history" schopné vzájemné spolupráce na pořádaných akcích.

Máme zájem o každého, kdo se chce v rámci airsoftu přiblížit vymezenému období, ať už se jedná o zkušené veterány či čerstvé nováčky, jednotlivce nebo zaběhlé kluby. Naším mottem je, že dobrá zábava se nevylučuje s dobrou ústrojí. Užívání pouze dobového (či kvalitního replikového) vybavení je samozřejmostí. Jednou z našich silných stránek je také udržování výkonu airsoftových zbraní na rozumné úrovni a užívání tlačných zásobníků. Vše výše zmíněné je blíže specifikováno vnitřními řády, se kterými se každý zájemce o vstup může včas seznámit.

Rádi bychom upozornili, že jednáme dle platných zákonů a vyhlášek České Republiky. Airsoft je naší zábavou a současně poznáváním a rekonstruováním historických dobových akcí.
Žádný z našich členů, naše uniformy, akce ani tyto stránky nejsou určeny k jakékoliv propagaci nezákonných aktivit!
© Jimbo 2011 - 2024 www.gebirgsjagers.cz | www.frajer.org